ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :สอบราคาซื้อพันธุ์ไก่ไข่ และอาหารไก่ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
  รายละเอียด : อำเภอย่านตาขาว มีความประสงค์สอบราคาพันธุ์ไก่ไข่และอาหารไก่ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐหิจพอเพียง อำเภอย่านตาขาว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1225 คน