ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2554
  รายละเอียด : รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2554 ในวันพูที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1242 คน