ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 893 คน