หนังสือสั่งการ
เรื่อง :กิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2563
  รายละเอียด : อำเภอย่านตาขาว ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์
นำงานบริการเข้าไปบริการประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และในอีกทางหนึ่งถือเป็นการลงพื้นที่เพื่อรับรู้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยกำหนดออกหน่วยบริการ
ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดอัมพวัน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเปียะ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยเริ่มบริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะมีการจัดกิจกรรม
จิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณวัดด้วย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 907 คน