หนังสือสั่งการ
เรื่อง :การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและปรามปราบยาเสพติดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  รายละเอียด : อำเภอย่านตาขาวกำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปีมหาราช และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว (จะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.30 น. ก่อนเข้าประชุม ขอให้แต่งกายด้วยชุดกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก )
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 913 คน