ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  รายละเอียด : -


JUDI ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 898 คน