ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน
  รายละเอียด : ประกาศอำเภอย่านตาขาว เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน