ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 พ.ย. 2564
2 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 พ.ย. 2564
3 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 พ.ย. 2564
4 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
12 ก.ค. 2564
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
29 มิ.ย. 2564
7 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
918
09 เม.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
882
09 เม.ย. 2564
9 ประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
887
09 เม.ย. 2564
10 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
890
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49