ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 เม.ย. 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
48
16 พ.ย. 2564
4 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 พ.ย. 2564
5 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 พ.ย. 2564
6 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 ก.ค. 2564
8 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
29 มิ.ย. 2564
9 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
931
09 เม.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
897
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49