ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกห้วยสายห้วยตก หมู่ที่ ๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๒๕ ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
875
16 ก.ย. 2562
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกห้วยสายห้วยลึก หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ หนองแห้ง และหมู่ที่ ๔ หนองไทร ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๐ ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
880
16 ก.ย. 2562
93 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระหนองชน หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๓ ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
876
16 ก.ย. 2562
94 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกสระห้วยโต๊ะแก หมู่ที่ ๒ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒,๗๐๘ ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
876
16 ก.ย. 2562
95 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
902
03 ม.ค. 2562
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารสถานีอนามัย ดาวน์โหลดเอกสาร
891
28 ธ.ค. 2561
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเกาะญวน ดาวน์โหลดเอกสาร
921
13 ธ.ค. 2561
98 รับสมัครบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
958
28 ก.ค. 2561
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว Para Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งรวงทอง - บ้านย่านตาขาว (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
895
22 มี.ค. 2561
100 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว Para Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งรวงทอง - บ้านย่านตาขาว (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
888
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49