ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว Para Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งรวงทอง - บ้านย่านตาขาว (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
891
16 ก.พ. 2561
102 ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว ParaAsphaltic Concrete สายบ้านทุ่งรวงทอง- บ้านย่านตาขาว (ช่วงที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
895
07 ก.พ. 2561
103 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
894
07 ก.พ. 2561
104 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
890
02 ก.พ. 2561
105 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
900
03 ม.ค. 2561
106 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
897
03 ธ.ค. 2560
107 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีไทยตำบลในควน หมู่ที่ ๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
891
30 พ.ย. 2560
108 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
888
27 พ.ย. 2560
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
900
09 พ.ย. 2560
110 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จำนวน ๑ แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
940
03 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49