ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
900
27 ต.ค. 2560
112 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
884
17 ต.ค. 2560
113 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
882
11 ก.ย. 2560
114 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้าหรือจำเป็นเร่งด่วน (ขุดลอกห้วยไหนุ้ย หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงจระเข้) ดาวน์โหลดเอกสาร
894
28 มิ.ย. 2560
115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกนบลำบอน หมู่ที่ ๑,๒,๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
894
31 พ.ค. 2560
116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
889
23 พ.ค. 2560
117 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
885
23 พ.ค. 2560
118 ประกาศอำเภอย่านตาขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (น้ำตกน้ำเค็ม) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
885
18 พ.ค. 2560
119 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกนบลำบอน หมู่ที่ ๑,๒,๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
890
09 พ.ค. 2560
120 ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกนบลำบอน หมู่ที่ ๑,๒,๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
886
03 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49