ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกนบลำบอน หมู่ที่ ๑,๒,๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
887
03 พ.ค. 2560
122 รายงานการประชุมกำนัน ผญ.บ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
02 พ.ค. 2560
123 ประกาศอำเภอย่านตาขาว ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (น้ำตกน้ำเค็ม) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
882
28 เม.ย. 2560
124 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (น้ำตกน้ำเค็ม) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
886
28 เม.ย. 2560
125 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (น้ำตกน้ำเค็ม) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
882
28 เม.ย. 2560
126 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองไทร หมู่ที่ี ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
884
24 เม.ย. 2560
127 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
880
24 เม.ย. 2560
128 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
883
05 เม.ย. 2560
129 ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่่านตาขาว จังหวั้ดตรัง ๑.๐๐๐๐ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
886
05 เม.ย. 2560
130 ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
885
05 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49