ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะหนองไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
885
05 เม.ย. 2560
132 ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (น้ำตกน้ำเค็ม) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
882
05 เม.ย. 2560
133 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (น้ำตกน้ำเค็ม) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑.๐๐๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
880
05 เม.ย. 2560
134 รายงานการประชุมกำนัน ผญ.บ. ประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
884
04 เม.ย. 2560
135 รายงานการประชุมกำนัน ผญ.บ. ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
884
09 มี.ค. 2560
136 เอกสารแนบประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี(ประกาศ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
890
07 ก.พ. 2560
137 เอกสารแนบประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี(ประกาศ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
895
07 ก.พ. 2560
138 เอกสารแนบประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี(ประกาศ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
895
07 ก.พ. 2560
139 เอกสารแนบเรื่องการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี(ประกาศ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
893
07 ก.พ. 2560
140 เอกสารแนบเรื่องการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี(แนวทางปฏิบัติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
897
07 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49