ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 เอกสารแนบประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี(ประกาศ 4/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
886
07 ก.พ. 2560
142 รายงานการประชุมกำนัน ผญ.บ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
02 ก.พ. 2560
143 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
895
30 ม.ค. 2560
144 รายงานการประชุมกำนัน ผญ.บ. ประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
881
09 ม.ค. 2560
145 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
903
29 ธ.ค. 2559
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (น้ำตกน้ำเค็ม) ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
886
28 ธ.ค. 2559
147 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (น้ำตกน้ำเค็ม) ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
885
07 ธ.ค. 2559
148 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (น้ำตกน้ำเค็ม) ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
07 ธ.ค. 2559
149 รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
897
30 พ.ย. 2559
150 รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
897
31 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49