ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
891
27 ก.ย. 2559
152 รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
893
26 ส.ค. 2559
153 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติราชการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอย่านตาขาว จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
910
29 ก.ค. 2559
154 รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
894
28 ก.ค. 2559
155 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
901
22 ก.ค. 2559
156 รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
901
27 มิ.ย. 2559
157 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
905
30 พ.ค. 2559
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ที่ ๔ นาโต๊ะเก็ม ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
894
26 เม.ย. 2559
159 รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
887
26 เม.ย. 2559
160 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ที่ ๔ นาโต๊ะเก็ม ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
895
29 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49