ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
06 มี.ค. 2559
172 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
898
25 ก.พ. 2559
173 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยลาด หมู่ที่ ๓ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
896
05 ก.พ. 2559
174 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
892
01 ก.พ. 2559
175 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกทรายใต้ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
891
01 ก.พ. 2559
176 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
899
01 ก.พ. 2559
177 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
895
01 ก.พ. 2559
178 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
01 ก.พ. 2559
179 รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
900
29 ม.ค. 2559
180 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาการเปรียญวัดคลองลำเลียง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
924
29 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49