ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะยวน หมู่่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
903
29 ม.ค. 2559
182 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
892
27 ม.ค. 2559
183 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารผลิตภัณฑ์เครื่องแกง หมู่ที่่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
910
27 ม.ค. 2559
184 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
27 ม.ค. 2559
185 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
884
26 ม.ค. 2559
186 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
894
26 ม.ค. 2559
187 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสำนักสงฆ์เขาจำปาทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
910
25 ม.ค. 2559
188 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสวนปาล์ม หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
889
25 ม.ค. 2559
189 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
889
25 ม.ค. 2559
190 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองด่านซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
900
25 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49