ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
897
09 เม.ย. 2564
12 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
898
09 เม.ย. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๖ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
900
14 ธ.ค. 2563
14 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๖ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
898
30 พ.ย. 2563
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๖ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
896
30 พ.ย. 2563
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปรับปรุงอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๖ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
902
16 พ.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงบ้านทุ่งรวงทอง(คลองขุด) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
897
12 ต.ค. 2563
18 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงบ้านทุ่งรวงทอง(คลอดขุด) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
891
29 ก.ย. 2563
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงบ้านทุ่งรวงทอง(คลอดขุด) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
891
29 ก.ย. 2563
20 ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) มารายงานตัว
964
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49