ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างขุดลอกคลองเปียะ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
912
06 ม.ค. 2559
232 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองเปียะ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
899
06 ม.ค. 2559
233 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
891
06 ม.ค. 2559
234 รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
896
04 ม.ค. 2559
235 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการต่อเติมโรงครัววัดชัยภูมิสถิตย์ ม.๒ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
891
04 ม.ค. 2559
236 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
887
04 ม.ค. 2559
237 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
894
04 ม.ค. 2559
238 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างกำแพงที่พักสงฆ์วัดประชานิมิต(ไสกล้วย) หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
926
04 ม.ค. 2559
239 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับภูมิทัศน์ในชุมชน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
887
04 ม.ค. 2559
240 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
887
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49