ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลำชาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
891
04 ม.ค. 2559
242 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยยูง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
889
04 ม.ค. 2559
243 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเหมืองชลประทานหนองเสม็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
898
04 ม.ค. 2559
244 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณหน้าฝาย ทรบ.คลองทรายขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
888
04 ม.ค. 2559
245 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกใต้ฝาย ทรบ.โหล๊ะกอบ (ห้วยไทรทอง) หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
885
04 ม.ค. 2559
246 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
04 ม.ค. 2559
247 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลงในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาโรงธรรมสำนักสงฆ์ วัดควนโต๊ะทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
918
04 ม.ค. 2559
248 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงครัววัดพิกุลทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
894
04 ม.ค. 2559
249 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
04 ม.ค. 2559
250 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองสามห้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
904
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49