ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
04 ม.ค. 2559
252 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเลี้ยงวัดหนองชุมแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
882
04 ม.ค. 2559
253 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา่กลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์วิชาชีพบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
882
04 ม.ค. 2559
254 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
888
04 ม.ค. 2559
255 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.๖,๘ ต.ทุ่งค่าย (เกษตรกร ต.บ้านค่าย อ.ย่านตาขาว) ดาวน์โหลดเอกสาร
891
30 ธ.ค. 2558
256 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
891
28 ธ.ค. 2558
257 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
896
28 ธ.ค. 2558
258 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
892
28 ธ.ค. 2558
259 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาการเปรียญ หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
891
28 ธ.ค. 2558
260 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเปียะ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
892
25 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49