ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองเปียะ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
901
25 ธ.ค. 2558
262 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยด้วน-ห้วยชิง หมู่ที่ ๒ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
885
25 ธ.ค. 2558
263 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโวครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
887
25 ธ.ค. 2558
264 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
895
25 ธ.ค. 2558
265 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
885
25 ธ.ค. 2558
266 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับภูมิทัศน์วัดพรุโต๊ะปุก หมู่ที่ ๓ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
915
23 ธ.ค. 2558
267 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการตั้งกลุ่มเลี่้ยงไก่ไข่ ม.๕,๗ ตำบลนาชุมเห็ด (เกษตรกร ต.นาชุมเห็ด อ.ย ดาวน์โหลดเอกสาร
884
23 ธ.ค. 2558
268 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมบูรณะวัดควนมะนาวศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
893
23 ธ.ค. 2558
269 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ (ตลาดนัดชุมชน) หมู่ที่ ๕ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
23 ธ.ค. 2558
270 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งกองขยะ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
22 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49