ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลโพรงจระเข้(เกษตรกรเลี้ยงไก่ ต.โพรงจระเข้) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตร ดาวน์โหลดเอกสาร
892
21 ธ.ค. 2558
272 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ม.๑ - ๖ ต.หนองบ่อ (เกษตรกร ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
881
21 ธ.ค. 2558
273 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเลี้ยงปลากะพงในกะชัง ม.๕ - ๙ ต.ทุ่งกระบือ (กลุ่มเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ต.ทุ่งกระบือ) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
21 ธ.ค. 2558
274 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลโพรงจระเข้(เกษตรกรเลี้ยงไก่ ต.โพรงจระเข้) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
887
21 ธ.ค. 2558
275 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลโพรงจระเข้ (เกษตรกรเลี้ยงไก่ ต.โพรงจระเข้) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
889
21 ธ.ค. 2558
276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเลี้ยงปลากะพงในกะชัง ม.๕ - ๙ ต.ทุ่งกระบือ (กลุ่มเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ต.ทุ่งกระบือ) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
885
21 ธ.ค. 2558
277 ประกาศรายชื่อผูู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ม.๑ - ๖ ต.หนองบ่อ (เกษตรกร ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
882
21 ธ.ค. 2558
278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลโพรงจระเข้ (เกษตรกรเลี้ยงไก่ ต.โพรงจระเข้) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
884
21 ธ.ค. 2558
279 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงไก่ไข่และปลูกผักปลอดสารพิษ) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตร ดาวน์โหลดเอกสาร
891
14 ธ.ค. 2558
280 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
887
14 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49