ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
899
14 ธ.ค. 2558
282 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารมัสยิด นายายหม่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
902
14 ธ.ค. 2558
283 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเลี้ยงวัดโหละหาร หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
895
14 ธ.ค. 2558
284 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เอนกประสงค์ ม.๑ บ้านยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
881
14 ธ.ค. 2558
285 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
896
14 ธ.ค. 2558
286 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว ม.๒ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
892
14 ธ.ค. 2558
287 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ม.๓ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
896
14 ธ.ค. 2558
288 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.๔ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
896
14 ธ.ค. 2558
289 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านลำขนุน หมุ่ที่ ๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
894
14 ธ.ค. 2558
290 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (กลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชั ดาวน์โหลดเอกสาร
894
14 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49