ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงบ้านทุ่งรวงทอง (คลองขุด) ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1123
25 ก.ย. 2563
22 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
1311
25 ก.ย. 2563
23 แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
1306
18 ก.ย. 2563
24 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
1373
17 ก.ย. 2563
25 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
1352
27 ส.ค. 2563
26 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
955
03 มี.ค. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
926
03 มี.ค. 2563
28 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
898
19 ก.พ. 2563
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
900
19 ก.พ. 2563
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
895
30 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49