ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลโพรงจระเข้(เกษตรกรเลี้ยงไก่ ต.โพรงจระเข้) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
892
08 ธ.ค. 2558
302 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลโพรงจระเข้(เกษตรกรเลี้ยงไก่ ต.โพรงจระเข้) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
894
08 ธ.ค. 2558
303 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลหนองบ่อ (เกษตรกร ต.หนองบ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
899
08 ธ.ค. 2558
304 ระเบียบวาระการประชุมกำนันใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
892
02 ธ.ค. 2558
305 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
883
02 ธ.ค. 2558
306 รายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
891
02 ธ.ค. 2558
307 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
905
02 ธ.ค. 2558
308 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลบอกสระห้วยเทาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
897
02 ธ.ค. 2558
309 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โึครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล (สนามกีฬาต้านยาเสพติด) หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
896
02 ธ.ค. 2558
310 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารมัสยิด นายายหม่อม หมูที่ ๔ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
909
01 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49