ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
920
09 ธ.ค. 2557
352 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าศูนย์อนุรักษ์หอยปะ บ้านทุ่งตะเซะ พร้อมศาลาพักผ่อน ๑ หลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งกระบือ ดาวน์โหลดเอกสาร
908
09 ธ.ค. 2557
353 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานจอดรถศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
939
26 พ.ย. 2557
354 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
915
26 พ.ย. 2557
355 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
920
26 พ.ย. 2557
356 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
924
26 พ.ย. 2557
357 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าศูนย์อนุรักษ์หอยปะ บ้านทุ่งตะเซะ พร้อมศาลาพักผ่อน ๑ หลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งกระบือ ขนาดทางเท้ากว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
942
25 พ.ย. 2557
358 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าศูนย์อนุรักษ์หอยปะ บ้านทุ่งตะเซะ พร้อมศาลาพักผ่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
919
25 พ.ย. 2557
359 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
932
03 พ.ย. 2557
360 ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช"
988
08 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49