ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
923
01 ต.ค. 2557
362 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
934
01 ส.ค. 2557
363 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
927
01 ส.ค. 2557
364 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
922
31 ก.ค. 2557
365 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
946
21 ก.ค. 2557
366 ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
944
18 ก.ค. 2557
367 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโหล๊ะคล้า-หนองโต๊ะมาก หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๗ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
949
16 ก.ค. 2557
368 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
914
30 มิ.ย. 2557
369 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหล๊ะคล้า-หนองโต๊ะมาก หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๗ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
940
18 มิ.ย. 2557
370 ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโหละคล้า-หนองโต๊ะมาก ม.3 - ม.7 ต.โพรงจระเข้ ดาวน์โหลดเอกสาร
964
09 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49