ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหล๊ะคล้า-หนองโต๊ะมาก หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๗ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
964
05 มิ.ย. 2557
372 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
960
02 มิ.ย. 2557
373 ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการลูกจ้างชั่วคราวฯ ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
20 พ.ค. 2557
374 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
974
01 พ.ค. 2557
375 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
954
18 เม.ย. 2557
376 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
956
18 เม.ย. 2557
377 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี" ดาวน์โหลดเอกสาร
953
08 เม.ย. 2557
378 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี" ดาวน์โหลดเอกสาร
969
04 เม.ย. 2557
379 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ดัวยพระบารมี" ดาวน์โหลดเอกสาร
967
04 เม.ย. 2557
380 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
961
01 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49