ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเสบียงสนามสมาชิก อส. ดาวน์โหลดเอกสาร
975
06 มี.ค. 2557
382 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
961
11 ก.พ. 2557
383 ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
974
11 ก.พ. 2557
384 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
968
04 ก.พ. 2557
385 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
04 ก.พ. 2557
386 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
960
04 ก.พ. 2557
387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
973
04 ก.พ. 2557
388 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
983
29 ม.ค. 2557
389 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินผุ สายในควน-ท่าขนุน ม.5-7 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
966
24 ม.ค. 2557
390 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินผุ จำนวน 2 สาย ในพื้นที่ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
953
24 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49