ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารสถานีอนามัย ดาวน์โหลดเอกสาร
924
28 ธ.ค. 2562
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
885
30 ก.ย. 2562
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองเกาะยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
880
30 ก.ย. 2562
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
879
30 ก.ย. 2562
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองชน หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๓ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
889
30 ก.ย. 2562
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยเทา หมู่ที่ ๕ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๑๖.๒๕ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
879
30 ก.ย. 2562
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระห้วยโต๊ะแก หมู่ที่ ๒ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒,๗๐๘ ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
879
30 ก.ย. 2562
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. แบบถังทรงแชมเปญสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ดาวน์โหลดเอกสาร
879
27 ก.ย. 2562
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
881
27 ก.ย. 2562
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยสายห้วยตก หมู่ที่ ๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๒๕ ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
876
27 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49