ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินผุ จำนวน 4 สาย ในพื้นที่ตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร
972
09 ม.ค. 2557
392 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
981
02 ม.ค. 2557
393 ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว เปิดช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติม
1055
11 ต.ค. 2556
394 ขออภัย ระบบโทรศัพท์/โทรสาร 075-281-444 ขัดข้อง
1113
09 ต.ค. 2556
395 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
01 ต.ค. 2556
396 แบบสำรวจข้อมูลที่ดินของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
1000
17 ก.ย. 2556
397 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
13 ก.ย. 2556
398 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
988
13 ก.ย. 2556
399 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
02 ก.ย. 2556
400 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
997
02 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49