ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1058
01 เม.ย. 2556
412 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1050
04 มี.ค. 2556
413 ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านทุ่งสำราญ-นบยักษ์ หมู่ที่ 6,8 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1047
04 มี.ค. 2556
414 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
1064
07 ก.พ. 2556
415 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1055
01 ก.พ. 2556
416 ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1046
08 ม.ค. 2556
417 รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
1048
31 ธ.ค. 2555
418 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกท์ จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
1053
12 ธ.ค. 2555
419 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2556
1075
12 ธ.ค. 2555
420 แจ้งปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องทะเบียนอ.ย่านตาขาว ในวันที่ 30 พ.ย.และ3-4 ธ.ค.55
1050
30 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49