ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยสายหนองแห้ง หมู่ที่ ๑ - ห้วยลึก หมู่่ที่ ๒ หนองขอน หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลย.ม. ด้ ดาวน์โหลดเอกสาร
878
27 ก.ย. 2562
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยสายห้วยลึก หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมุ่ที่ ๑ หนองแห้ง และหมู่ที่ ๔ หนองไทร ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
878
27 ก.ย. 2562
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสำราญ (บ้านผู้ช่วยดำ) หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
887
27 ก.ย. 2562
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
880
27 ก.ย. 2562
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๗ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๑๗ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
881
27 ก.ย. 2562
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
880
27 ก.ย. 2562
47 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
878
27 ก.ย. 2562
48 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเทา หมู่ที่ ๕ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๑๖.๒๕ ลบ.ม. (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
879
19 ก.ย. 2562
49 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระห้วยโต๊ะแก หมู่ที่ ๒ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒,๗๐๘ ลบ.ม. (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
880
19 ก.ย. 2562
50 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองชน หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๓ ลบ.ม. (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
892
19 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49