ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยเทา หมู่ที่ ๕ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๑๖.๒๕ ลบ.ม. (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
878
19 ก.ย. 2562
52 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองชน หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๓ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
879
19 ก.ย. 2562
53 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระห้วยโต๊ะแก หมู่ที่ ๒ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒,๗๐๘ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
874
19 ก.ย. 2562
54 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยสายห้วยลึก หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ หนองแห้ง และหมู่ที่ ๔ หนองไทร ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๐ ลบ.ม. (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
881
18 ก.ย. 2562
55 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๗ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๑๗ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
880
18 ก.ย. 2562
56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๗ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๑๗ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
881
18 ก.ย. 2562
57 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
896
17 ก.ย. 2562
58 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. แบบถังทรงแชมเปญสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
881
17 ก.ย. 2562
59 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
879
17 ก.ย. 2562
60 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
881
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49