ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำหนองเกาะยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
878
17 ก.ย. 2562
62 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสำราญ (บ้านผู้ช่วยดำ) หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
882
17 ก.ย. 2562
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
877
17 ก.ย. 2562
64 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
874
17 ก.ย. 2562
65 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
877
17 ก.ย. 2562
66 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยสายห้วยตก หมู่ที่ ๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
880
17 ก.ย. 2562
67 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยสายห้วยลึก หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ หนองแห้ง และหมู่ที่ ๔ หนองไทร ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
878
17 ก.ย. 2562
68 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยสายหนองแห้ง หมู่ที่ ๑ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ หนองขอน หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
878
17 ก.ย. 2562
69 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
887
17 ก.ย. 2562
70 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. แบบถังทรงแชมเปญสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
877
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49