ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
872
17 ก.ย. 2562
72 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
876
17 ก.ย. 2562
73 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองเกาะยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว ังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
876
17 ก.ย. 2562
74 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสำราญ (บ้านผู้ช่วยดำ) หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
877
17 ก.ย. 2562
75 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
875
17 ก.ย. 2562
76 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
878
17 ก.ย. 2562
77 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
877
17 ก.ย. 2562
78 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยสายห้วยตก หมู่ที่ ๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๒๕ ลบ.ม. (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
888
17 ก.ย. 2562
79 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยสายหนองแห้ง หมู่ที่ ๑ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ หนองขอน หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ลบ.ม. (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
879
17 ก.ย. 2562
80 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
877
16 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49