ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
878
16 ก.ย. 2562
82 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๗ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
879
16 ก.ย. 2562
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
876
16 ก.ย. 2562
84 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. แบบถังทรงแชมเปญสูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
875
16 ก.ย. 2562
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกห้วยเทา หมู่ที่ ๕ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
880
16 ก.ย. 2562
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
882
16 ก.ย. 2562
87 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1743
16 ก.ย. 2562
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกสระน้ำหนองเกาะยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒,๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
876
16 ก.ย. 2562
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งสำราญ (บ้านผู้ช่วยดำ) หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
16 ก.ย. 2562
90 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการขุดลอกห้วยสายหนองแห้ง หมู่ที่ ๑ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ หนองขอน หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐, ดาวน์โหลดเอกสาร
876
16 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49