อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
เช็คเมล์
ที่ทำการปกครองตรัง
กรมการปกครอง
รัฐบาลไทย
วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์สารสนเทศฯ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานงบประมาณ
ตรวจเงินแผ่นดิน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
ระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว 2565
 
จำนวนหนังสือ 7 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
บริหารงานสำนักง
ตง0618/ว0173
19 มกราคม 2565
21 ม.ค. 2565
บริหารงานสำนักง
ตง0618/ว0174
19 มกราคม 2565
21 ม.ค. 2565
บริหารงานสำนักง
ตง0618/ว0123
14 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565
บริหารงานสำนักง
ตง0618/ว0122
14 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565
บริหารงานสำนักง
ตง0618/ว0121
14 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565
บริหารงานสำนักง
ตง0618/ว0120
14 มกราคม 2565
14 ม.ค. 2565
บริหารงานสำนักง
ตง0618/4298
29 ธันวาคม 2564
04 ม.ค. 2565